POLOSINVEST

3M distributer

3M AiT™ imPax™ - biometrijski čitač putnih isprava

3M biometrijski čitač putnih isprava se koristi za kontroliranje i potvrđivanje autentičnosti putnih isprava. Čitač se može koristiti za preuzimanje podataka (tekst i slika) tijekom postupka kontroliranja isprava.

Ponuda 3M biometrijskog čitača putnih isprava uključuje slijedeće komponente:

1.      3M biometrijski čitač putnih isprava

2.      software za provjeru autentičnosti 

3.      CPU modul , po izboru; software za provjeravanje autentičnosti može se instalirati ili na 3M AiT ponuđeni CPU modul, ili na osobno računalo korisnika.

    

 Uređaj                                    Stražnja strana

Komplet

NATRAG